Maintenance System.

 

"เรามีระบบการแจ้งซ่อมแบบออนไลน์ที่ช่วยให้สามารถแจ้งซ่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"

Application ที่ช่วยให้งานซ่อมของคุณง่ายขึ้น รองรับการให้บริการครบทุกหมวดงาน 
Smart Fix ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือช่วยแจ้งซ่อมเท่านั้น แต่เรายังมีทีมช่างและผู้รับเหมาของเราเอง ทั่วประเทศ
และเจ้าหน้าที่คอยรับแจ้งซ่อม วิเคราะห์ ตรวจสอบ แจ้งดำเนินการ อย่างรวดเร็ว อย่างเป็นระบบ

 

 

 

Download Application :

Website : http://smartfixs.net/